RAControls

Naprawy

Naprawy

W przypadku uszkodzenia dostarczonego przez nas urządzenia oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Naprawy gwarancyjne realizujemy przy pomocy producentów urządzeń. W formularzu zgłoszenia naprawy należy podać numer i datę faktury.

Wypełnione zgłoszenie proszę odesłać na adres email: rma@racontrols.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Logistyki: (32) 788-77-11, (32) 788-77-14 Wysyłka zwrotna z numerem umowy DHL 1272685 (dotyczy wyłącznie napraw gwarancyjnych) na adres: RAControls Sp. z o.o., ul.Kościuszki 112, 40-519 Katowice.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY 

Wypełnienie powyższego formularza jest niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z tytułu gwarancji oraz podjęcia akcji serwisowej. W zakresie napraw pogwarancyjnych. RAControls Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zwrotu zgłaszanego urządzenia na koszt odbiorcy w wypadku niedotrzymania formy zgłoszenia naprawy.

 

W zakresie wsparcia pogwarancyjnego współpracujemy także z szeregiem firm zajmujących się naprawą uszkodzonych urządzeń. Aby uzyskać ofertę na naprawę pogwarancyjną uszkodzonych elementów prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Należy także przesłać powyższy formularz zgłoszeniowy.

 

 

ZWROT TOWARU

W przypadku chęci zwrotu urządzenia należy wypełnić poniższy formularz i wysłać go na adres: rma@racontrols.pl aby uzyskać akceptację zwrotu od Sprzedającego.

Pobierz formularz:   Zgłoszenie_zwrotu_i_Warunki_zwrotow

W przypadku zwrotu urządzeń bez uprzedniej akceptacji Sprzedającego zwracane urządzenie może zostać odesłane z powrotem do Kupującego. Zwrot urządzeń możliwy jest tylko w określonych przypadkach opisanych w zakładce Warunki Zwrotów