RAControls

Reklamacje

Reklamacje

W przypadku uszkodzenia dostarczonego przez nas urządzenia oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Naprawy gwarancyjne realizujemy przy pomocy producentów urządzeń.

 

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się na podstawie przysłanego wypełnionego formularza reklamacyjnego.


Formularz zgłoszenia naprawy

Formularz wysyłki produktu w ramach reklamacji  na stronie DHL

Wszelkie pytania dotyczące reklamacji oraz wypełnione formularze należy wysyłać na e-mail:
rma@racontrols.pl

 

Aby uzyskać ofertę na naprawę pogwarancyjną uszkodzonych elementów prosimy o wysłanie wiadomości pod adres: rma@racontrols.pl