RAControls

Aktualności

Artykuły Produkty

Produkt Roku 2018

Chcemy z przyjemnością poinformować, iż 5 produktów z naszej oferty zostało nominowane do udziału w konkursie „Produkt Roku” magazynu Control Engineering Polska, jednego z najbardziej renomowanych magazynów w Polsce. Produkty, wyszczególnione poniżej, zostały wyróżnione przez eksperckie jury oraz koła naukowe za swoją innowacyjność, przydatność i łatwość w użyciu zarówno jak i wszystkie inne korzyści wynikające z ich zastosowania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, głosowanie w którym jest możliwe do dnia 15.02.2019.

PowerFlex 755TM – Multidrive ze zwrotem energii do sieci

System modułowy przemienników PowerFlex 755TM zaprojektowano jako rozwiązanie napędu wielu silników w oparciu o dwa główne elementy składowe: zasilacze z funkcją pracy generatorowej na wspólnej szynie DC z falownikami. Wspólna szyna DC umożliwia optymalne zwymiarowanie zasilania, tak, aby zużycie energii było ściśle dopasowane do wymagań aplikacji. Zestawiając falowniki i zasilacze szyny w różnych kombinacjach parametrów znamionowych, można uzyskać optymalną konfigurację o dużej gęstości mocy w relacji do wymiarów instalacyjnych rozwiązania.

Kurtyny bezpieczeństwa GuardShield 450L-E

System kurtyn bezpieczeństwa Allen-Bradley GuardShield 450L to uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo i pomagające poprawić produktywność. W przeciwieństwie do tradycyjnych kurtyn bezpieczeństwa, z określonym nadajnikiem i odbiornikiem, nowa generacja kurtyn ma opatentowaną konstrukcję nadajnika-odbiornika, gdzie moduł wtykowy definiuje czy dana kolumna będzie działać jako nadajnik czy jako odbiornik, co ogranicza magazyn części zamiennych. Po zasileniu kurtyna „uczy się” nowej funkcji od modułu wtykowego.
Oddaj swój głos na produkt z oferty Rockwell Automation >>>

Panel Operatorski PanelView 5510

Panel Operatorski PanelView 5510

Panel operatorski PanelView 5510 został zaprojektowany dla użytkowników wymagających wysokiej integracji między panelem a sterownikiem, dzięki wspólnej platformie narzędziowej Studio5000. Intuicyjne środowisko projektowe, bogata paleta obiektów graficznych, w tym biblioteka Machine Builder skraca czas tworzenia aplikacji dla maszyn i linii produkcyjnych. Na uwagę zasługuje też obsługa alarmów generowanych bezpośrednio ze sterownika klasy Logix (redukcja czasu konfiguracji), oraz programowalne, specjalizowane przyciski HMI, zapewniające interakcje z kontrolerem z prędkością I/O.
Oddaj swój głos na produkt z oferty Rockwell Automation >>>

FactoryTalk Analytics for devices

FactoryTalk Analytics for devices

FactoryTalk Analytics for Devices (znany także, jako Shelby) to element skalowalnej analityki promowanej przez firmę Rockwell Automation na poziomie sprzętowym. System przeszukuje sieci przemysłowe, automatycznie wykrywa urządzenia, analizuje i przetwarza ich dane w informacje prezentowane w prostej i czytelnej formie dashboard-ów. Zdarzenia i komunikaty o potrzebie interwencji porządkowane są w „kartach działań” dostępnych także z urządzeń mobilnych z możliwością nadawania priorytetów. Użytkownik informowany jest o statusie urządzeń przez webowy portal lub aplikację mobilną TeamOne, ponad to informacje przechowywane są w wbudowanym module klasy historian.
Oddaj swój głos na produkt z oferty Rockwell Autoamtion >>>

eWON – Flexy 205

EWON Flexy 205 to zaawansowana bramka danych internetowych, która umożliwia konstruktorowi maszyn monitorowanie i gromadzenie kluczowych kluczowych wskaźników wydajności w celu analizy i konserwacji predykcyjnej. Dzięki rejestrowaniu danych, alarmowaniu, wbudowanemu interfejsowi sieciowemu, skryptom i rozszerzonej łączności internetowej, Flexy 205 jest modularną bramą internetową do wdrażania IoT. Obsługuje również zdalny dostęp VPN w celu łatwego rozwiązywania problemów z odległym sprzętem przemysłowym.
Oddaj swój głos na produkt z oferty eWON >>>