RAControls

Aktualności

Artykuły Produkty

Smart Safety

SMART SAFETY – INTELIGENTNE BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi, który pracuję przy obsłudze maszyn poprzez zastosowanie odpowiednich systemów kontroli jest obecnie głównym obowiązkiem dostawców rozwiązań wykorzystywanych w przemyśle. Jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa jest samo zachowanie pracowników. Operatorzy obchodzący źle zaprojektowane systemy bezpieczeństwa. Systemy nieuwzględniające anomalii proceduralnych. Pracownicy nieprzestrzegający standardowych procedur obsługi. Przestoje z powodu zatorów, zacięć konieczności regulacji przezbrojeń i konserwacji.
Dostęp do danych produkcji i prawidłowe ich przetworzenie w przyswajalne informacje zwiększa bezpieczeństwo i wydajność maszyn. Rozwiązania SMART SAFETY przygotowane przez firmę Rockwell Automation zapewniają dostęp do tych danych oraz możliwość utworzenia wszechstronnego obrazu stanu maszyny.
SMART SAFETY dostarcza szczegółowej diagnostyki dla środowiska projektowego, systemu wizualizacji, oprogramowania oraz sterowania.  Sercem SMART SAFETY są sterowniki programowalne Guardlogix, które pozwalają na realizacje złożonych inteligentnych maszyn o dużej produktywności i minimalnych przestojach. Urządzenia SMART SAFETY umożliwiają specjalistom zmianę sposobu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem.

Skalowane i zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa pozwalają na wybór integracji i wielkości zgodnie z potrzebami. Umożliwia to zastosowanie rozwiązań bezpieczeństwa najbardziej odpowiadających wymaganiom aplikacji.

Przekaźniki bezpieczeństwa ze standardowymi sterownikami:

Rozwiązanie to zapewnia nadzorowanie systemu bezpieczeństwa poprzez zezwolenie na uruchomienie maszyny lub jej zatrzymanie. Jednofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, sprawdzające się w mniejszych maszynach, gdzie dedykowane urządzenie logiczne jest wystarczające do realizacji funkcji bezpieczeństwa.

Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa ze standardowymi sterownikami:

 Programowalny przekaźnik bezpieczeństwa Guardmaster 440C -CR30 marki Allen-Bradley jest elastycznym, ekonomicznym i łatwo konfigurowalnym przekaźnikiem bezpieczeństwa, idealnym do zastosowań wymagających od 4 do 10 obwodów bezpieczeństwa i kontroli do 5 stref niebezpiecznych. Wbudowany port komunikacyjny pozwala na łatwą współpracę z panelami operatorskimi PanelView Component™, sterownikami rodziny Micro800™ lub CompactLogix™. Dzięki kompatybilności z oprogramowaniem Connected Components Workbench™ użytkownik może tworzyć i monitorować system bezpieczeństwa w tym samym środowisku co standardowy system automatyki. Pozwala to na zwiększenie wydajności oraz skrócenie czasu programowania. Guardmaster 440C-CR30 ma wbudowane 22 wejścia/wyjścia bezpieczeństwa, z których 6 jest w pełni konfigurowalnych. Pozwala to na zastosowanie go w aplikacjach wymagających pewnego stopnia elastyczności. Dzięki możliwości rozbudowy o dwa dodatkowe moduły rozszerzeń z rodziny Micro 800 możemy rozbudować CR30 o 16 standardowych wejść/wyjść cyfrowych, oszczędzając cenne wejścia/wyjścia Safety.

Zintegrowane bezpieczeństwo :

Opcja ta pozwala na zastosowanie pojedynczego sterownika do sterowania standardowego i sterowania bezpieczeństwa. Umożliwia także użycie funkcji bezpieczeństwa wbudowanych w przemiennikach częstotliwości, serwonapędy, moduły we/wy standardowe i bezpieczeństwa oraz w wiele innych urządzeń. Sterowanie standardowe i bezpieczeństwa obsługiwane przez sieć Ethernet/IP opartą o niemodyfikowany Ethernet.  Pozwala również na programowanie funkcji bezpieczeństwa w taki sam sposób jak programowanie standardowych funkcji w środowisku Studio 5000.  Ponadto stosując wysokowydajne sterowniki jesteśmy w stanie zmniejszyć liczbę sterowników w złożonych maszynach. Dzięki skalowalności jesteśmy w stanie zoptymalizować projekt systemu bezpieczeństwa , a nawet obniżyć jego koszty, zapewniając jednocześnie zgodność z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa maszyn.
Sterowniki Guadlogix maja dużą moc obliczeniową, dzięki czemu uzyskują krótsze czasy reakcji i zapewniają mniejsze odległości bezpieczne. Wszystko to pozwala na konstruowanie mniejszym maszyn, co prowadzi do oszczędności miejsca w zakładzie produkcyjnym.

Uzupełnieniem rozwiązań SMART SAFETY jest szeroka gama narzędzi wspierających zgodność z normami bezpieczeństwa.

Safety Automation Builder

 Oprogramowanie Safety Automation Builder pozwala na skrócenie żmudnego i czasochłonnego procesu ręcznego projektowania oraz dokumentowania systemów bezpieczeństwa poprzez jego uproszczenie dzięki potężnemu interfejsowi użytkownika, który pozwala użytkownikom na skrócenie czasu oraz na uzyskanie wiekszej pewności przy weryfikacji spełnienia wymagań przez system bezpieczeństwa. Oprogramowanie SAB wykorzystuje pełną ofertę produktów bezpieczeństwa marki Allen-Bradley, umożliwiając konstruowanie kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa w oparciu o najlepsze praktyki. Safety Automation Builder pozwala również na szkolenie, umożliwiając użytkownikom symulację opracowywania aplikacji, w tym osłon stałych, urządzeń wejść/wyjść, układów sterowania jak również komunikacji.

Użytkownicy importują obraz maszyny, a Safety Automation Builder prowadzi ich przez proces opracowywania systemu bezpieczeństwa , poprzez rozwijane menu wyboru i ekranów pomocy do określenia koniecznych zabezpieczeń. Narzędzie doboru zada serię pytań, które pomogą wybrać odpowiednie rozwiązania. Jest to szczególnie pomocne dla osób, które dopiero zaczynają zapoznawać się z systemami bezpieczeństwa, a także dla osób, które poszukuja nowych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że bardzo ważne jest, aby implementację systemu nadzorowała osoba, która zna i rozumie aplikacje. Kreator doboru jest bardzo pomocnym narzędziem w rozwijaniu swoich umiejętności, jednak nie powinien być używany jako zastępstwo dla rozumienia norm i standardów przemysłowych oraz praktyk wykorzystywanych do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Program zestawia wszystkie wybrane produkty, generując jednocześnie zestawienie materiałów. Podany zostaje osiągnięty poziom bezpieczeństwa (PL) zgodny z normą EN ISO 13849-1 oraz generowany zostaje plik projektu SISTEMA (Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machinery Applications) dla potrzeb analizy. Połączenie z oprogramowaniem Proposal Works umożliwia wygenerowanie kompletnego zestawienia materiałów.

Wstępnie opracowane funkcje bezpieczeństwa

Doskonałym narzędziem wspomagającym proces projektowania maszyn w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego jest wykorzystanie gotowych przykładów rozwiązań aplikacyjnych przygotowanych przez Rockwell Automation. Każdy dokument składa się z listy materiałowej, schematu podłączeń, programu PLC, konfiguracji urządzeń, obliczeń poziomu bezpieczeństwa przy użyciu oprogramowania SiSTEMA oraz planu walidacyjnego.

Materiały są bezpłatne i do ogólnego wykorzystania:

http://marketing.rockwellautomation.com/safety-solutions/pl/MachineSafety/OurSafetySolutions/safety_functions

Accelerator Toolkits

Narzędzia projektowe umożliwiające szybsze i bardziej ekonomiczne opracowywanie nowych aplikacji związanych z bezpieczeństwem. Bezpłatny zestaw narzędzi zawiera bardzo efektywny kreator rozbudowy systemu, który po otrzymaniu danych systemowych od projektanta automatycznie generuje pliki potrzebne do szybkiego uruchomienia projektu. Narzędzia wchodzące w skład pakietu charakteryzują się intuicyjna obsługą. Zostały zaprojektowane tak, aby oferowało zaawansowane funkcje, będąc jednocześnie prostym w obsłudze. W rezultacie użytkownicy mają do dyspozycji komfortowe środowisko, które przyczynia się do przyspieszenia prac programistycznych i realizacji całych projektów.


Zachęcamy do zapoznania się z innymi materiałami poruszającymi tematykę bezpieczeństwa: 

> Dystansowanie wyposażenia ochronnego względem zagrożenia – T. Drewniok

> Wyłączniki bezpieczeństwa marki Allen-Bradley – Ł. Chmiel