RAControls

Aktualności

Artykuły

Vuforia Chalk – narzędzie do zdalnego wsparcia, serwisowania i szkoleń, wykorzystujące technologię rozszerzonej rzeczywistości

Skorzystaj z unikalnego narzędzia do współpracy zdalnej. Vuforia Chalk to opracowany przez firmę PTC innowacyjny komunikator audio-wideo wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości. Aplikacja stanowi jeden z elementów oprogramowania FactoryTalk® InnovationSuite Rockwell Automation. Sprawdź ulotkę informacyjną.


Mocne strony  |  Jestem menedżerem  |  Jestem użytkownikiem

 

 

Komunikator audio-wideo

transmitowanie obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym znacząco usprawnia komunikację i przyspiesza rozwiązywanie problemów oraz awarii sprzętowych. Opcjonalny tryb niskiej przepustowości pozwala na korzystanie z aplikacji w obszarach o ograniczonym zasięgu sieci.

 

Rozszerzona rzeczywistość

to technologia umożliwiająca połączenie świata rzeczywistego ze światem wirtualnym poprzez nakładanie wirtualnych obiektów 3D generowanych za pomocą aplikacji na rzeczywisty obraz pochodzący z urządzeń wykorzystywanych do transmisji.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań
oferujemy darmowe wsparcie i pomoc w zakresie instalowania oraz użytkowania narzędzia.
Zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem:
serwis@racontrols.pl 

 

 

Dla menedżera

Podejmuj decyzje, wspieraj, serwisuj i zarządzaj zespołem z wykorzystaniem najnowszych technologii, z dowolnego miejsca na świecie, w czasie rzeczywistym. 

Vuforia Chalk znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle – w firmach produkcyjnych, szkoleniowych oraz serwisowych, jak również we wszystkich innych sektorach i przedsiębiorstwach, dla których zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i  podniesienie jakości serwisu w zakładach oraz efektywne wykorzystanie czasu specjalistów są priorytetem.

W ostatnich miesiącach ilość wyzwań, którym musisz stawić czoła, dodatkowo wzrosła?

# Nowe obostrzenia w zakresie BHP
dystansowanie społeczne, wprowadzanie systemów pracy zmianowej, ograniczenia liczebności pracowników w zakładzie.

# Niedobór ekspertów
problemy z pozyskaniem, utrzymaniem i/lub dostępnością specjalistów.

Luki w umiejętnościach pracowników
będące wynikiem chociażby szybkich zmian organizacyjnych.

Coraz większa złożoność produktów i stosowanych rozwiązań
problemy z ich obsługą oraz serwisowaniem.

# Konieczność serwisowania urządzeń w odległych lokalizacjach
ograniczenia logistyczne, zbyt długi czas reakcji na awarie i usterki, wysokie koszty podróży serwisantów.

# Wysokie koszty przestojów
zarówno krótkoterminowe, jak i te długofalowe będące wynikiem utraty wiarygodności w oczach klientów.

# Rosnące potrzeby odbiorców
czy to w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw czy też natychmiastowego wsparcia w przypadku awarii.

Czasochłonna diagnostyka
wynikająca z konieczności każdorazowego przyjazdu eksperta na miejsce wystąpienia awarii w celu zweryfikowania jej przyczyny przed podjęciem naprawy.

 

 

Jak odpowiedzieć na nie wykorzystując VuforiaChalk?

# Wyższe standardy bezpieczeństwa w dobie COVID-19
aplikacja umożliwia zespołom sprawną i bezpieczną współpracę zdalną w czasie rzeczywistym.

# Efektywniejsze wykorzystanie czasu ekspertów
specjaliści mogą pracować równie efektywnie zdalnie, co na miejscu. Ponadto mają możliwość szkolenia i nadzorowania całych zespołów pracowników lub klientów w tym samym czasie oraz archiwizowania przekazywanych instrukcji i wytycznych, by w razie potrzeby móc udostępnić je ponownie.

# Wsparcie i szkolenia dla mniej doświadczonych pracowników
pracownicy mogą łączyć się i współpracować z wykwalifikowanymi technikami w celu uzyskania porad i wskazówek w czasie rzeczywistym – szybsze i bezpieczniejsze wdrażanie nowych pracowników.

# Zdalne diagnozowanie problemów
wykorzystanie technologii AR oraz przekazu audio-wideo pozwala trafniej diagnozować i rozwiązywać problemy zdalnie, nawet w przypadku złożonych urządzeń i technologii.

# Wsparcie bez ograniczeń
możliwość zapewnienia zdalnego wsparcia z praktycznie dowolnego miejsca na świecie.

# Szybszy czas reakcji
ograniczenie ryzyka przestojów, wykonanie planów produkcyjnych, wiarygodność w oczach klientów.

# Oszczędności
zmniejszenie kosztów zatrudnienia i kosztów podróży służbowych, ale także możliwość uniknięcia potencjalnych kar umownych i wielu innych kosztów wynikających ze zbyt późnych reakcji na awarie, usterki czy przestoje produkcji.

 

Korzystne licencjonowanie

Oprogramowanie dostępne jest w dwóch  opcjach licencyjnych. W zależności od potrzeb można skorzystać z licencji ogólnej typu “User”, w ramach której każdy użytkownik musi posiadać konto w aplikacji (polecana do użytku wewnątrz organizacji). Licencja typu “Host”, umożliwia osobie odpowiedzialnej za organizację sesji tworzenie spotkań dla użytkowników nieposiadających licencji na oprogramowanie, za pośrednictwem szyfrowanego połączenia w przeglądarce. Licencja typu “Host” polecana jest szczególnie firmom planującym wykorzystanie oprogramowania do współpracy z zewnętrznymi partnerami bądź klientami (producentom maszyn – OEM, integratorom automatyki – SI , firmom serwisowym lub szkoleniowym).

 

Zobacz również: Jak to działa? Filmowe przewodniki po aplikacji. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań
oferujemy darmowe wsparcie i pomoc w zakresie instalowania oraz użytkowania narzędzia.
Zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem:
serwis@racontrols.pl 

 

 

 

Dla użytkownika

Reprezentujesz firmę produkcyjną? Tworzysz maszyny i urządzenia? A może zajmujesz się integracją systemów automatyki, serwisowaniem lub szkoleniami? Vuforia Chalk sprawdza się w szeregu zastosowań, bez względu na branżę.

Co wyróżnia aplikację Vuforia Chalk od innych aplikacji do połączeń audio-video?

# Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości (technologia AR)
skanowanie obiektów i śledzenie środowiska.

# Opcja dodawania wirtualnych obiektów
rysowanie i dodawanie znaczników, opisów i obiektów 3D na obraz rzeczywisty (znaczniki są zapamiętane w miejscach ich umieszczenia i pozostają dostępne nawet poza obszarem kamery).

# Możliwość prezentowania tego samego widoku wielu użytkownikom
przydatna w przypadku prowadzenia transmisji grupowych.

 

 

Pozostałe funkcje, możliwości i korzyści z zastosowania oprogramowania

# Przekaz audio-wideo
możliwość współdzielenia nie tylko obrazu, ale także np. dźwięków wydawanych przez niepoprawnie działającą maszynę.

# Tryb niskiej przepustowości
pozwala na korzystanie z aplikacji w obszarach o słabszym zasięgu sieci.

# Szyfrowanie przekazu
zwiększa bezpieczeństwo połączenia.

# Efektywniejsze wykorzystanie zasobów
możliwość zapisania i ponownego odtworzenia sesji.

# Wygoda
licencja “Host” umożliwia użytkownikom dołączenie do sesji z użyciem przeglądarki, bez konieczności pobierania aplikacji i rejestracji/logowania do systemu.

# Pobieranie listy użytkowników
Administratorzy główni mogą pobierać i eksportować listy użytkowników, które zawierają informacje o uprawnieniach hosta, stanie zaproszeń i dacie zaproszenia.

# Uniwersalność
możliwość korzystania z aplikacji na wielu różnych urządzeniach (smartfon, tablet, PC) oraz systemach operacyjnych (Windows, Mac, IOS, Android).

# Kompatybilność z ARCore
W celu powiększenia listy obsługiwanych urządzeń aplikacja Vuforia Chalk wykorzystuje do obsługi tabletów oraz telefonów z systemem android Google ARCore. Aby sprawdzić kompatybilność swojego urządzenia, wykonaj aktualizację i w ustawieniach zmień tryb sesji na „Audio i wideo z adnotacjami na żywo”. PTC potwierdza kompatybilność z najpopularniejszymi modelami Samsung Galaxy: A40, A50 i A70.

# Prostota użytkowania
rozpoczęcie korzystania z aplikacji jest wyjątkowo proste w obsłudze i przyjazne użytkownikowi.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań
oferujemy darmowe wsparcie i pomoc w zakresie instalowania oraz użytkowania narzędzia.
Zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem:
serwis@racontrols.pl 

 

ZOBACZ, JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE


Wykorzystanie w praktyce

Film producenta prezentujący możliwości zastosowania aplikacji w praktyce.


Krok po kroku

Seria instrukcji korzystania z aplikacji udostępnionych w języku angielskim przez producenta.

Webcast RAControls: Narzędzie Vuforia Chalk

Webcast w języku polskim, w którym omówione i zaprezentowane (pokazy demo) zostały funkcjonalności aplikacji Vuforia Chalk. Udział w webcaście jest bezpłatny, wymagana rejestracja.