RAControls

Audyty i usługi

Audyty i usługi

Obecnie wyzwaniem nowoczesnego przemysłu jest zapewnienie ciągłości produkcji, przy zachowaniu najwyższej jakości, elastyczności oraz wydajności i bezpieczeństwa pracy. RAControls, wraz z Rockwell Automation, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzonych audytów oraz usług konsultingowych i wdrożeń poaudytowych. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie cieszących się największym zainteresowaniem usług z oferty RAControls.  


 

 • IBE (Installed Base Evaluation)

  Audyt zainstalowanego sprzętu w układach sterowania, wraz z analizą cyklu życia produktów, pozwala zawczasu wyeliminować zagrożenia i zachować ciągłość produkcji.  Standardowo IBE obejmuje:
  – wykonanie spisu inwentaryzacyjnego sprzętu w szafach sterowniczych, na liniach produkcyjnych oraz w magazynie części zamiennych,
  – dostarczenie kompletnych danych dotyczących cyklu życia produktów oraz wskaźnika MTBF,
  – sporządzenie listy przestarzałych części wraz z określeniem budżetu potrzebnego na ich wymianę,
  – prezentację zaleceń do modernizacji, inwestycji lub zmian w magazynie części zamiennych;

            


 

 • SMA (Safety Machine Assesment)

  Ocena zgodności parku maszynowego z Dyrektywą Maszynową oraz “Narzędziową” przyczynia się do zmniejszenia przestojów związanych z wypadkami. W ramach SMA oferujemy:
  – wsparcie w utworzeniu prawidłowej Polityki Bezpieczeństwa w zakresie użytkowania maszyn,
  – wykonanie ocen zgodności dla nowych maszyn, wsparcie w pozyskiwaniu certyfikacji CE, wsparcie w relacjach z producentami maszyn,
  – wykonanie oceny zgodności pod kątem minimalnych wymagań (maszyny użytkowane),
  – bezpłatne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa maszynowego,
  – pomiary dobiegu (SafetyMan DT2);

 


 

 • NSS (Network & Security Services) 

  Audyt sieci przemysłowych – pozwala na zachowanie ciągłości pracy dzięki zapewnieniu niezawodnej, wydajnej i bezpiecznej pracy urządzeń w sieci Ethernet. Na audyt NSS składają się:
  – inwentaryzacja urządzeń sieciowych,
  – weryfikacja konfiguracji pod kątem bezpieczeństwa,
  – analiza wydajności urządzeń sieciowych,
  – identyfikacja zagrożeń i obszarów działalności podatnych na ataki,
  – sformułowanie zaleceń mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia ww.,
  – projektowanie i uruchamianie nowoczesnej sieci przemysłowej;

          


 

 • Loto (Lockout/Tagout)

  Wdrożenie systemu odcinania źródeł energii oraz blokowania i oznaczenia na czas napraw i remontów podnosi poziom bezpieczeństwa służb UR oraz firm zewnętrznych. Loto obejmuje:
  – wdrożenie procedur postępowania dla napraw, remontów i konserwacji,
  – wyposażenie w blokady i oznakowania punktów odcięcia energii,
  – szkolenia dla personelu.

 


W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu ze Specjalistą ds. bezpieczeństwa i audytów w RAControls – p.Tomaszem Drewniok tdrewniok@racontrols.pl