RAControls

Ceny i faktura

Ceny i faktura

  1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Produktach na stronie myrac.racontrols.pl
  2. Ceny są podane są w złotych polskich,
  3. Podane ceny są cenami katalogowymi* netto (nie zawierają podatku VAT) oraz dodatkowo dla informacji Klienta – brutto 
  4. Ceny nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Produktów (szczegółowe informacje dot. cen transportu dostępne są w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta). 
  5. Ceną za dokonany zakup w sklepie Internetowym RAControls, która wiąże Klienta jest cena Produktu podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego RAControls powiększona o koszty przesyłki Produktu na adres podany przez Klienta, z zastrzeżeniem możliwości odbioru produktu własnym transportem przez Klienta na zasadach EXW, rozumianych zgodnie z brzmieniem Incoterms 2010

 Faktury

  1. Po wysłaniu przez RAControls sp. z o.o. zakupionych artykułów Klient otrzymuje wiadomość e-mail z dołączoną fakturą. Faktura zawiera informacje potwierdzającą dokonanie zakupu, adres dostawy, sposób płatności, ceny. Wiadomość e-mail zawiera także informacje dotyczące szczegółów dostawy np. nr przesyłki.
  2. Produkty będące przedmiotem sprzedaży pozostają własnością Sprzedającego do dnia otrzymania przez Sprzedającego całkowitej  zapłaty. 

 

Faktury korygujące

Firma Racontrols Sp. z o.o. od 01.01.2021r. stosuje rozliczanie faktur korygujących zgodnie z nowelizacją art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (Slim VAT). Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy jest dostarczenie wypełnionego formularza “Ustalenia do korekty” przez Nabywcę Zgodnie z posiadaną dokumentacją Sprzedawca i Nabywca akceptują warunki zawarte w formularzu, a wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
 

*Wyjątek stanowią produkty, które zostały ostatnio zakupione przez Użytkownika, lub których cena została już odświeżona przez klienta w trakcie trwającej sesji