RAControls

Deklaracje

Deklaracje

W związku z zamówieniem towarów wymagających spełnienia dodatkowych obowiązków legislacyjnych, prosimy o wypełnienie odpowiednich deklaracji.

 

Deklaracja RoHS

Deklarację tę należy wypełnić w przypadku zamówienia towaru niespełniającego Dyrektywy UE nr ROHS 2011/65/UE ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W skład deklaracji wchodzą 2 strony, część pól uzupełnia Kupujący, część RAControls. Dokument przygotowany został w formie interaktywnej, z polami wyboru i miejscem na uzupełnienie danych. Jeśli formularz uzupełniany będzie ręcznie, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na czytelność dostarczanych informacji. 

Prosimy o przesłanie uzupełnionego i podpisanego dokumentu (zeskanowanego lub dobrej jakości zdjęcia) pod adres: logistyka@racontrols.pl  

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z przygotowaną przez nas instrukcją wypełniania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Logistyki: (32) 788-77-08

 

Deklaracja dot. produktów podwójnego zastowowania

Formularz zgłoszenia “Zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub ochrony informacji” wypełnić należy w przypadku, gdy zamówiony przez Państwa towar został sklasyfikowany jako produkt tzw. podwójnego zastosowania.

W interaktywnym formularzu prosimy o wypełnienie pól nr 5, 6 i 9. Jeśli końcowym użytkownikiem nie będzie kupujący, należy również wypełnić pole nr 7.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (zeskanowanego lub dobrej jakości zdjęcia) pod adres: logistyka@racontrols.pl  

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z przygotowaną przez nas instrukcją wypełniania.

UWAGA! Po odesłaniu wypełnionego formularza czas sprowadzenia urządzenia do Polski będzie nie mniejszy niż 14 dni (wynika to z czasu potrzebnego na udzielenie zezwolenia).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Logistyki: (32) 788-77-08