RAControls

Oprogramowanie marki Allen-Bradley

Oprogramowanie Allen-Bradley

Oprogramowanie Allen-Bradley® obsługuje nasze inteligentne moduły I/O, przenośne kolektory danych, napędy PowerFlex®, serwonapędy i silniki, centra sterowania silnikami, sterowniki programowalne i czujniki. Produkty do projektowania i konfigurowania Rockwell Software® zapewniają szybszy czas do wyceny dzięki światowej klasy narzędziom i przyspieszonej zawartości. Znajdź dodatkowe informacje na temat oprogramowania do zarządzania wydajnością i produkcją, w tym do zarządzania danymi i zasobami oraz rozwiązaniami do inteligentnego zarządzania produkcją. Zobacz wszystkie opcje z Rockwell Software .

Oprogramowanie IntelliCENTER dla centrów sterowania silnikiem

Oprogramowanie IntelliCENTER

Oprogramowanie IntelliCENTER®. Oprogramowanie zapewnia zarówno diagnostykę w czasie rzeczywistym, jak i dokumentację MCC na wyciągnięcie ręki, aby zmaksymalizować wydajność MCK i związanego z nim sprzętu. Graficzne widoki poszczególnych jednostek MCC wyświetlają dane urządzenia i umożliwiają szybkie przeglądanie krytycznych informacji o stanie. Funkcja Integration Assistant umożliwia automatyczne budowanie drzewa we / wy w środowisku Studio ™ 5000 lub automatyczne wypełnianie danych licznika w programie FactoryTalk® EnergyMetrix ™ przy użyciu informacji z oprogramowania IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy zapewnia automatyczne, wstępnie skonfigurowane ustawienia FactoryTalk EnergyMetrix dla inteligentnych urządzeń sterujących silnikiem w centrum sterowania silnika.

Oprogramowanie Connected Components Workbench

Connected Components Workbench

Connected Components Workbench oferuje programowanie kontrolera, konfigurację urządzenia i integrację z edytorem HMI, aby uczynić programowanie samodzielnego urządzenia prostszym.

Oprogramowanie Motion Analyzer

Motion Analyzer

Oprogramowanie Motion Analyzer to kompleksowe narzędzie do wymiarowania aplikacji, służące do analizy, optymalizacji, selekcji i weryfikacji systemu sterowania ruchem Kinetix®. To oprogramowanie ułatwia proces projektowania maszyny, umożliwiając szybkie projektowanie i sprawdzanie nowych koncepcji maszyn bez kupowania lub instalowania sprzętu fizycznego.

 
 
 

Oprogramowanie Motion

Aby zachować konkurencyjność w dzisiejszym wymagającym środowisku biznesowym, ważne jest znalezienie szybszego sposobu projektowania, opracowywania i dostarczania maszyn zoptymalizowanych pod kątem realizacji celów aplikacji. Oprogramowanie do sterowania ruchem Allen-Bradley® pomaga usprawnić proces projektowania maszyny, uprościć integrację i debugowanie systemu oraz przyspieszyć wprowadzanie produktu na rynek.

Oprogramowanie UltraWARE Bulletin 2098

2098 Oprogramowanie UltraWARE

2098 UltraWARE to oprogramowanie do uruchamiania serwonapędów Ultra ™ 1500, Ultra ™ 3000, Ultra ™ 5000 i Kinetix® 3. To oprogramowanie zawiera kompletny zestaw narzędzi do rozwiązywania problemów i diagnostyki. Jest kompatybilny z wieloma napędami z rodziny Motion Control, co upraszcza integrację i debugowanie.

 
Oprogramowanie Motion Analyzer

Oprogramowanie Motion Analyzer

Oprogramowanie Motion Analyzer to kompleksowe narzędzie do wymiarowania aplikacji, służące do analizy, optymalizacji, selekcji i weryfikacji systemu sterowania ruchem Kinetix®. To oprogramowanie ułatwia proces projektowania maszyny, umożliwiając szybkie projektowanie i sprawdzanie nowych koncepcji maszyn bez kupowania lub instalowania sprzętu fizycznego.

Oprogramowanie napędowe

Oprogramowanie Allen-Bradley® Drive zapewnia podstawowy interfejs Windows® Internet Explorer® do łatwego programowania, konserwacji i rozwiązywania problemów związanych z napędami PowerFlex®. Oprogramowanie Drive jest dostępne w różnych konfiguracjach, aby spełnić wymagania aplikacji.

Oprogramowanie napędowe Allen-Bradley® zapewnia podstawowy styl interfejsu Windows®  co przekłada się na łatwość programowania, konserwacji oraz rozwiązywania problemów z napędami PowerFlex®. Oprogramowanie napędowe dostępne jest w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb aplikacji.
 
 
Oprogramowanie Connected Components WorkbenchOprogramowanie Connected Components Workbench – strona producenta

Nasze oprogramowanie Connected Components Workbench oferuje programowanie kontrolera, konfigurację urządzenia i integrację z edytorem HMI, aby uczynić programowanie samodzielnego urządzenia prostszym.

 
Oprogramowanie Bulletin 9303 DriveTools SP
9303 DriveTools SP – strona producenta

DriveTools ™ SP to rodzina narzędzi programowych, która zapewnia uproszczony interfejs programowania, konserwacji i rozwiązywania problemów z wybranymi napędami AC i DC PowerFlex®. Narzędzia obejmują oprogramowanie DriveExecutive ™ i DriveObserver ™.