RAControls

Reklamacje i naprawy

Reklamacje i naprawy

W przypadku uszkodzenia dostarczonego przez nas urządzenia oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Naprawy gwarancyjne realizujemy przy pomocy producentów urządzeń. W formularzu zgłoszenia naprawy należy podać numer i datę faktury. W zakresie wsparcia pogwarancyjnego współpracujemy także z szeregiem firm zajmujących się naprawą uszkodzonych urządzeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego: (32) 788-77-39

 

ZGŁOSZENIE NAPRAWY

Naprawy gwarancyjne:

Do realizacji uprawnień wynikających z tytułu gwarancji oraz podjęcia akcji serwisowej niezbędne jest:

  1. wypełnienie formularza zgłoszenia naprawy
  2. wysłanie go na adres: rma@racontrols.pl
  3. odesłanie towaru pod adres:
    RAControls Sp. z o.o., ul.Niedźwiedziniec 10 DC3B, doki 15-20, dok zerowy B, 41-506 Chorzów

Naprawy pogwarancyjne:

W zakresie wsparcia pogwarancyjnego współpracujemy także z szeregiem firm zajmujących się naprawą uszkodzonych urządzeń. Aby uzyskać ofertę na naprawę pogwarancyjną uszkodzonych elementów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego. W tym przypadku również należy przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! W zakresie napraw pogwarancyjnych RAControls Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zwrotu zgłaszanego urządzenia na koszt odbiorcy w wypadku niedotrzymania formy zgłoszenia naprawy.

 

NA SKRÓTY

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego: (32) 788-77-39