RAControls

Transport

Transport

Koszty dostawy
  1. RAControls Sp. z o.o.  standardowo realizuje przesyłki w formacie kurierskim na własne ryzyko, za które pobierana jest opłata (ceny wg stawek wewnętrznych RAControls – szczegółowe informacje w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta). Istnieje możliwość odbioru Produktu przez Klienta własnym transportem na zasadach FCA, rozumianych zgodnie z brzmieniem Incoterms 2010.
Zastrzeżenie prawa własności
  1. Produkty będące przedmiotem sprzedaży pozostają własnością Sprzedającego do dnia otrzymania przez Sprzedającego całkowitej  zapłaty.
Uszkodzenia towaru w transporcie
  1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie klient ma obowiązek na miejscu doręczenia przesyłki wypełnić protokół szkodowy. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim  informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). 
  2. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych  osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji  do Działu Sprzedaży RAControls  pod nr telefonu +48 32 788 77 05. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.
  3. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.