RAControls

Warunki zwrotów

Warunki zwrotów

RAControls – OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW

W przypadku chęci zwrotu urządzenia należy:

 1. wypełnić formularz zwrotu towaru
 2. wysłać go na adres: rma@racontrols.pl aby uzyskać akceptację zwrotu od Sprzedającego.
 3. w przypadku uzyskania akceptacji prosimy o odesłanie towaru pod adres:
  RAControls Sp. z o.o., ul.Niedźwiedziniec 10 DC3B, doki 15-20, dok zerowy B, 41-506 Chorzów

Uwaga! W przypadku zwrotu urządzeń bez uprzedniej akceptacji Sprzedającego zwracane urządzenie może zostać odesłane z powrotem do Kupującego. 

Zwrot urządzeń możliwy jest tylko w określonych przypadkach:

1) Urządzenie nie spełnia wymogów technicznych na skutek złożenia błędnej oferty;

2) Dostarczono urządzenie niezgodne z fakturą – błąd w dostawie;

3) Kupujący zgłasza chęć zwrotu urządzenia uszkodzonego podlegającego naprawie gwarancyjnej;

4) Zwrot na wniosek Kupującego (odstąpienie od zakupu z naliczeniem kosztów obsługi zwrotu) – dotyczy wyłącznie urządzeń Rockwell Automation – zwrot możliwy w uzasadnionych przypadkach;

5) Inny uzgodniony indywidualnie ze Sprzedawcą

W przypadku wystąpienia sytuacji 1), tj. na skutek dostarczenia urządzenia nie spełniającego wymogów technicznych na skute złożenia błędnej oferty, zwrot przyjmowany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty sprzedaży, bez naliczania kosztów obsługi zwrotu. Zwracane urządzenie powinno zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu. Kupujący poproszony zostanie o zwrot urządzenia z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (Sprzedający nie ponosi kosztów transportu naliczonych za wykorzystanie przewoźnika innego niż przewoźnik przez niego wskazany). Po otrzymaniu zwrotu Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca na pełną wartość zwracanego urządzenia zgodnie z pierwotną fakturą sprzedaży. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy za zwrot towaru jest dostarczenie przez Nabywcę wypełnionego formularza zwrotu.

W przypadku wystąpienia sytuacji 2), tj. dostawy urządzenia niezgodnego z Fakturą VAT zwrot przyjmowany jest w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzenia. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o błędnej dostawie, jednak nie później niż 5 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzenia, po upływie tego terminu Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji w dostawie. Kupujący poproszony zostanie o zwrot urządzenia z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (Sprzedający nie ponosi kosztów transportu naliczonych za wykorzystanie przewoźnika innego niż przewoźnik przez niego wskazany). Zwracane urządzenie powinno zostać zwrócone w oryginalnym nieotwartym opakowaniu.

W przypadku wystąpienia sytuacji 3) tj. Kupujący zgłasza chęć zwrotu urządzenia uszkodzonego podlegającego naprawie gwarancyjnej, przed dokonaniem wysyłki Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich wadach i nieprawidłowych działaniach urządzenia, ujawnionych w okresie objętym gwarancją. W tym celu należy wypełnić wniosek Zgłoszenia naprawy dostępny na stronie http://www.racontrols.pl/. W przypadku akceptacji reklamacji Kupujący poproszony zostanie o zwrot urządzenia z wykorzystaniem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (Sprzedający nie ponosi kosztów transportu naliczonych za wykorzystanie przewoźnika innego niż przewoźnik przez niego wskazany). Jeżeli w ramach bezpłatnej wymiany gwarancyjnej Kupującemu zostało wysłane urządzenie nowe / regenerowane, jest on zobligowany do zwrotu urządzenia uszkodzonego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzenia nowego / regenerowanego. W przypadku braku zwrotu urządzenia uszkodzonego we wskazanym terminie Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę jak za sprzedaż.

W przypadku wystąpienia sytuacji 4), tj. zwrotu na wniosek Kupującego (odstąpienie od zakupu z naliczeniem kosztów obsługi zwrotu) – dotyczy wyłącznie urządzeń Rockwell Automation – warunki konieczne do przyjęcia zwrotu:

 • Zwracane urządzenie powinno zostać dostarczone do Sprzedającego nie później niż 60 dni kalendarzowych od daty sprzedaży urządzenia;
 • Zwracane urządzenie nie może być wycofane ze sprzedaży przez Rockwell Automation i jego seria musi być zgodna z aktualnie sprzedawaną serią przez Rockwell Automation. W przypadku urządzenia produkowanego na zamówienie zwrot może nie być możliwy;
 • Zwracane urządzenie nie może być regenerowane;
 • W przypadku tzw. multipaków (tj. gdy urządzenie sprzedawane jest wyłącznie w określonej minimalnej ilości np. 10 szt.) możliwy jest zwrot wyłącznie całego opakowania zbiorczego;
 • Zwracane urządzenie musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone i niepopisane opakowanie. Po otrzymaniu zwrotu Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca na pełną wartość zwracanego urządzenia zgodnie z pierwotnym fakturą sprzedaży. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy za zwrot towaru jest dostarczenie przez Nabywcę wypełnionego formularza zwrotu
 • W przypadku zwrotu urządzenia w nieotwartym opakowaniu (naklejka zabezpieczająca „factory seal” niezerwana) Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów obsługi zwrotu w wysokości 10% lub 35% (dotyczy urządzeń produkowanych na zamówienie, o ile ich zwrot będzie możliwy w ramach indywidualnej zgody) pierwotnie zafakturowanej wartości urządzenia. W przypadku zwrotu urządzenia w otwartym opakowaniu (naklejka zabezpieczająca „factory seal” zerwana) Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów obsługi zwrotu w wysokości 35% pierwotnie zafakturowanej wartości urządzenia;
 • Oprogramowanie nie podlega możliwości zwrotu, bez wyjątków;
 • Transport zwracanego urządzenia od Kupującego do Sprzedającego organizowany jest przez i na koszt Kupującego, chyba, że z jakichś przyczyn postanowiono inaczej.

W przypadku wystąpienia sytuacji 5), tj. innego powodu zwrotu niż wymienione powyżej – Kupujący ma obowiązek wcześniejszego ustalenia indywidualnych warunków zwrotu ze Sprzedającym.