RAControls

Aktualności

Wydarzenia

Jesienna Konferencja Bezpieczeństwa Technicznego.

FORMUŁA KONFERENCJI: Wielopłaszczyznowa prezentacja osiągnięć naukowo – technicznych oraz technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz instalacji przemysłowych w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa ich eksploatacji. Przedstawienie ciekawych rozwiązań technicznych (dobrych praktyk), systemowych (najlepszych praktyk) wdrożonych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego. Wymiana doświadczeń i rozwój kontaktów pomiędzy uczestnikami oraz budowa środowiska osób zainteresowanych podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa przemysłowego. Komunikacja wzajemna pomiędzy uczestnikami rynku, a organami nadzoru rynku oraz instytucjami związanymi statutowo z bezpieczeństwem przemysłowym.

 

Zakres tematyki konferencji obejmuje m.in. prawne uwarunkowania dotyczące dopuszczania do stosowania i eksploatacji w/w urządzeń oraz prezentację najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ich użytkowania. Przewiduje się realizację warsztatów technicznych oraz prezentację firm wraz z pokazami i wystawami.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Projektowanie/realizacja/produkcja bezpiecznych maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych.
 • Import bezpiecznych produktów.
 • Rozwiązania sprzętowe i programowe urządzeń pozwalających osiągnąć zgodność w wymaganiami bezpieczeństwa.
 • Analiza, ocena i redukcja ryzyka.
 • Rozwiązania organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo przemysłowe. 
 • Dodatkowe środki techniczne redukcji ryzyka i środki ochrony indywidualnej.
 • Technika pomiarowa w służbie bezpieczeństwa przemysłowego i środowisko pracy.
 • Dokumentacja związana z bezpieczeństwem.
 • Analizy przypadków.
 • Ocena/statystyka stanu bezpieczeństwa przemysłowego.
 • Obowiązki prawne i potencjalne konsekwencje niedostosowania maszyn.
 • Idea rewolucji Industry 4.0 w bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy/użytkownika względem maszyn.
 • Znaczenie norm i normalizacji dla bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

FORMA KONFERENCJI

 • Referat wprowadzający – wiodąca tematyka konferencji.
 • Referaty merytoryczne (czas od 20 do 60 minut).
 • Dyskusje panelowe.
 • Komunikaty reklamowe i informacyjne.
 • Ćwiczenia warsztatowe.
 • Wymiana wiedzy (rozmowy kuluarowe, stoiska pokazowe – godzina przerwy po każdej sesji). 
 • Spotkanie członków „Klubu Paragraf 34” SBT i komitetów.
 • Redakcja listu otwartego w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego.

UCZESTNICY KONFERENCJI

 • Osoby mające wpływ na regulacje prawne i normy w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.
 • Osoby zajmujące się czynnościami nadzoru rynku.
 • Eksperci z różnych dziedzin techniki związanych z bezpieczeństwem.
 • Producenci aparatury i urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa technicznego.
 • Producenci maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych.
 • Użytkownicy maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych.
 • Podmioty certyfikujące i laboratoria akredytowane.
 • Specjaliści BHP i podmioty doradcze.
 • Firmy ubezpieczeniowe, odszkodowawcze i kancelarie prawne.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.